Herad kirke er en sognekirke fra 1934 i bygda og sognet Herad i Gol kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 200 plasser. Kirken ligger i Heradvegen 224. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det diskutert egen kirke i Herad. I 1907 ble det oppnevnt en byggekomité, men byggingen kom i gang
Herad kirke er en sognekirke fra 1934 i bygda og sognet Herad i Gol kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 200 plasser. Kirken ligger i Heradvegen 224. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det diskutert egen kirke i Herad. I 1907 ble det oppnevnt en byggekomité, men byggingen kom i gang
Herad kirke er en sognekirke fra 1934 i bygda og sognet Herad i Gol kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 200 plasser. Kirken ligger i Heradvegen 224. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det diskutert egen kirke i Herad. I 1907 ble det oppnevnt en byggekomité, men byggingen kom i gang
Herad kirke er en sognekirke fra 1934 i bygda og sognet Herad i Gol kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 200 plasser. Kirken ligger i Heradvegen 224. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det diskutert egen kirke i Herad. I 1907 ble det oppnevnt en byggekomité, men byggingen kom i gang
Herad kirke er en sognekirke fra 1934 i bygda og sognet Herad i Gol kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 200 plasser. Kirken ligger i Heradvegen 224. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det diskutert egen kirke i Herad. I 1907 ble det oppnevnt en byggekomité, men byggingen kom i gang
Herad kirke er en sognekirke fra 1934 i bygda og sognet Herad i Gol kommune, Viken fylke. Byggverket er i tre og har 200 plasser. Kirken ligger i Heradvegen 224. Allerede på slutten av 1800-tallet ble det diskutert egen kirke i Herad. I 1907 ble det oppnevnt en byggekomité, men byggingen kom i gang
Rukan
Rukan
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Hovden
Back to Top